Strona główna

AUTOR: SĘKOWSKI Jerzy

Publikacje w następujących zeszytach:

3(V) 2011 - BYŁY NIEMIECKI OBÓZ ZAGŁADY - AUSCHWITZ BIRKENAU Cz.1 - Liczba artykułów: 2

4(III) 2009 - KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ TRÓJCY - BĘDZIN - Liczba artykułów: 1

2(II) 2008 - KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W GLIWCACH - Liczba artykułów: 1

3(II) 2008 - DAWNA FABRYKA DRUTU W GLIWICACH - Liczba artykułów: 1

4(II) 2008 - ZAŁOŻENIE FOLWARCZNE CIESZOWA - Liczba artykułów: 1