Szanowny Autorze!

Osoby zainteresowane tematem publikacji proszone s± o kontakt mailowy z sekretarzem redakcji: mail

Zespół Redakcyjny będzie rozpatrywał wył±cznie materiały przygotowane zgodnie z tymi wytycznymi.


PRZYKŁADOWY ARTYKUŁ