Od 2006 roku Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej uczestniczy w projekcie SPOTKANIE Z ZABYTKIEM. Projekt związany jest z szeroko rozumianymi zagadnieniami utrzymania zabytkowych obiektów budowlanych. Jednym z elementów projektu jest biuletyn monograficzny (w latach 2007-2011 kwartalnik) SPOTKANIE Z ZABYTKIEM. Publikowane w naszym wydawnictwie materiały dotyczą różnych dziedzin nauki (między innymi archeologii, architektury, budownictwa, inżynierii sanitarnej, konserwatorstwa, zabytkoznawstwa, opieki nad zabytkami i innych).

Monografia będzie prezentować wyniki prac prowadzonych w jednym obiekcie. Wydawca ma nadzieję, że rozwiązanie problemów w wybranym zabytku przez zespoły interdyscyplinarne pomoże w szeroko rozumianym utrzymaniu obiektów zabytkowych. Równoczenie liczymy na to, że monografia będzie interdyscyplinarnym forum dyskusyjnym powięconym ochronie zabytków architektonicznych, poradnikiem dla użytkowników takich obiektów i studentów, którzy w przyszłości będą w takich obiektach pracować.

Z wyrazami szacunku, Zespół Redakcyjny

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

RADA NAUKOWA